Στο εργαστήριο αλουμινίου, εν ώρα εργασίας.

μεταλλικές κατασκευές