ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Ακόμη και το καλύτερο σύστημα κουφωμάτων μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές σε περίπτωση που η κατασκευή και η τοποθέτηση του, δε γίνουν σωστά. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η επιλογή του κατασκευαστή.Η 3Γ σας δίνει ορισμένες συμβουλές πριν επιλέξετε τον κατασκευαστή των κουφωμάτων σας.