ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα ανοιγόμενα συστήματα προσφέρουν μόνωση, ασφάλεια και υψηλή αισθητική. Τοποθετούνται σε μονοκατοικίες, κτίρια και πολυκατοικίες. Προσφέρονται σε απλές σειρές, αλλά και σε θερμομονωτικές εκδόσεις.
Χαρακτηρίζονται από:

• τις απεριόριστες εφαρμογές και τυπολογίες.
• τις κατάλληλες λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση.
• το πλήθος των διαθέσιμων αξεσουάρ.
• το ότι δέχονται τζάμια (μονά, διπλά, τριπλά), παντζούρια και ρολά.