Βαφές

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΓΩΤΗ Ο.Ε διαθέτει μεγάλη ποικιλία βαμμένων κουφωμάτων & υαλοπετασμάτων αλουμινίου τα οποία προορίζονται για δομικές, αρχιτεκτονικές εφαρμογές και χρησιμοποιούνται ευρέως για εξωτερικές επικαλύψεις κτιρίων.

Η βαφή της επιφάνειας του αλουμινίου εξασφαλίζει αντιδιαβρωτική προστασία, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αισθητικής έκφρασης σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το αλουμίνιο ιδιαίτερα όταν αυτό χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Με την ανοδίωση και την ηλεκτροστατική βαφή βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του αλουμινίου και επιτυγχάνεται η διακοσμητική εμφάνιση που απαιτείται στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Με την ανοδίωση, μετασχηματίζεται η επιφάνεια του αλουμινίου και δημιουργείται, τεχνητά, ένα στρώμα οξειδίου (σκουριά). Επειδή η διαδικασία γίνεται σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, αυτό το στρώμα οξειδίου είναι πάρα πολύ συνεκτικό και σκληρό.
Το στρώμα αυτό, επειδή είναι ήδη οξείδιο (σκουριά), όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα δεν διαβρώνεται και έτσι προστατεύει το μέταλλο. Το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές και η δομή του φέρει πόρους και επιτρέπει την ενσωμάτωση χρωστικών υλών για την επίτευξη του χρωματισμού

Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανοδίωσης είναι:

• Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ’ αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης.
• Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφό όσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης.
• Τα ανοδιωμένα προϊόντα αλουμινίου έχουν μεταλλική εμφάνιση.
• Υπάρχει περιορισμός χρωμάτων.

Με την ηλεκτροστατική βαφή, προστίθεται και επικαλύπτεται η επιφάνεια του αλουμινίου με ένα στρώμα πολυεστερικής βαφής. Η κατάλληλη προεργασία της επιφάνειας, η σύσταση της πολυεστερικής βαφής και οι συνθήκες εφαρμογής, εξασφαλίζουν την προστασία της επιφάνειας του αλουμινίου από την διάβρωση.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροστατικής βαφής είναι:

• Η αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει στο αλουμίνιο είναι πάρα πολύ καλή, εφ΄ όσον τηρηθούν όλες οι συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης.
• Η ηλεκτροστατική βαφή προσφέρει απεριόριστη επιλογή χρωμάτων.
• Η βαφή είναι ένα στρώμα διαφορετικής σύστασης και υφής από το αλουμίνιο. Τα δύο υλικά παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά στις μηχανικές καταπονήσεις και καιρικές συνθήκες και έτσι υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης αποκολλήσεων.

Πιστοποίηση Ποιότητας

Πιστοποίηση της ποιότητας σε προϊόντα ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ποιότητας των ανοδιωμένων και ηλεκτροστατικά βαμμένων προϊόντων αλουμινίου καθορίζονται από τις προδιαγραφές της QUALANOD και QUALICOAT αντίστοιχα, που αναφέρονται σε:

• καθορίζουν τον ελάχιστο εξοπλισμό και την παραγωγική διαδικασία της μονάδας, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της.
• επιβάλλουν τον αυτοέλεγχο της μονάδας, σε καθημερινή βάση, καθορίζοντας ελάχιστο αριθμό ελέγχων τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στα τελικά προϊόντα, καταγραφή των αποτελεσμάτων και τήρηση αρχείου με τα δοκίμια που ελέχθησαν.
• Οι εταιρείες, δύο φορές, τουλάχιστον, το χρόνο χωρίς προειδοποίηση και σε ακαθόριστα χρονικά διαστήματα ελέγχονται από επιθεωρητές ποιότητος.
• σε κάθε χώρα, η παρακολούθηση της διαδικασίας και η απονομή των πιστοποιητικών ποιότητας γίνεται από Εθνικές Ενώσεις που συμμετέχουν στην Qualanod και Qualicoat και την αντιπροσωπεύουν σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα, εξουσιοδοτημένος και υπεύθυνος Οργανισμός για την διενέργεια των ελέγχων και την απονομή των σημάτων ποιότητος Qualanod και Qualicoat είναι η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνει την ευκαιρία για μια ευρεία απόκτηση εμπειριών και ανταλλαγή απόψεων. Τυχόν προβλήματα (μην ξεχνάμε ότι τίποτα δεν είναι τέλειο) που εντοπίζονται είτε στον τεχνολογικό και παραγωγικό τομέα, είτε σε θέματα διαδικασιών πιστοποίησης, αντιμετωπίζονται από κοινού και με τον πιο πρόσφορο τρόπο.

Η πρακτική σημασία των πιστοποιητικών ποιότητας.

Η θέσπιση των πιστοποιητικών ποιότητας Qualanod και Qualicoat είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης στους καταναλωτές, απέναντι στο αλουμίνιο ως υλικό κατάλληλο για αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Η επιλογή, ως προμηθευτή, μονάδας ανοδίωσης ή βαφής με πιστοποιητικό ποιότητος Qualanod ή Qualicoat αντίστοιχα, εξασφαλίζουν ότι:

• η μονάδα επεξεργασίας έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και ακολουθεί συγκεκριμένη και εγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία
• η μονάδα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει κάθε νέα απαίτηση των προδιαγραφών που επιβάλλεται λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της αποκτούμενης τεχνογνωσίας. • η μονάδα, σε καθημερινή βάση, πραγματοποιεί ελέγχους της ποιότητας των προϊόντων που παράγει, τα οποία και θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (πάχος, εμφάνιση, πρόσφυση κλπ) όπως αυτά καθορίζονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Έτσι ο πελάτης μπορεί να εγείρει αξιώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Βαφές RAL

ral pallete

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΓΩΤΗ Ο.Ε συνεργάζεται με τον όμιλο ALUMIL που διαθέτει μονάδες ηλεκτροστατικής βαφής, με συνολική δυναμικότητα 58.000 τόνων. Όλα τα βαφεία έχουν πιστοποιητικά ISO 14000, ISO 9001, ενώ είναι πιστοποιημένα με τα πιστοποιητικά QUALICOAT και GSB.

Παράλληλα, η διαδικασία βαφής όλων των τύπων βαφείων είναι πιστοποιημένη με το πιστοποιητικό SEASIDE CLASS – QUALICOAT, που αποτελεί την υψηλότερη πιστοποιημένη ποιότητα βαφής για παραθαλάσσιες περιοχές. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά το τρόπο χημικής κατεργασίας των προφίλ αλουμινίου. Επιβεβαιώνει τη μέγιστη προστασία των κατασκευών αλουμινίου που βρίσκονται σε εξωτερικό περιβάλλον με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή κοντά στη θάλασσα ή σε περιοχές με μολυσμένο περιβάλλον.

Επίσης λειτουργεί και εργοστάσιο επεξεργασίας κουφωμάτων με απομίμηση ξύλου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία DECORAL.

Ειδικές Βαφές

Η ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΓΩΤΗ Ο.Ε προσφέρει αρχιτεκτονικά συστήματα που συνδυάσουν την “ζεστασιά” του ξύλου με όλα τα πλεονεκτήματα και τις εφαρμογές του αλουμινίου με την εφαρμογή της σουμπλιχρωμίας, χάρη στην οποία το αλουμίνιο πλέον δεν ξεχωρίζει από το αληθινό ξύλο οπτικά, παρά μόνο αν το αγγίξει κανείς. Η ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΓΩΤΗ Ο.Ε διαθέτει παραπάνω από 40 χρώματα σουμπλιχρωμίας, καλύπτοντας τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού.
Αρχιτεκτονικά Μεταλλικά Χρώματα
Η εταιρία διαθέτει δύο σειρές αρχιτεκτονικών μεταλλικών χρωμάτων, οι οποίες μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε αισθητική απαίτηση και παράλληλα να αυξήσουν την αντοχή της κατασκευής στο χρόνο. Η σειρά Gamme Metal διαθέτει 14 χρώματα, ενώ η Collection FUTURA παρέχει επιλογές μεταξύ 42 χρωμάτων.
Η εταιρία ωστόσο έκανε ένα βήμα παραπάνω διαθέτοντας στην αγορά τη νέα συλλογή χρωμάτων FIJI D 36 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Ιδιαίτερη αντοχή στη χάραξη
• Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες
• Καλαίσθητη υφή
• Όψη ματ, βελουτέ
• Προσφέρονται σε πολλές αποχρώσεις RAL

Η πιστοποίηση της ποιότητας των αρχιτεκτονικών χρωμάτων πούδρας γίνεται από έγκριτα πιστοποιητικά:

• Qualicoat
• GSB
• British Standard

Χρωματολόγιο FIJI D36

Χρωματολόγιο Collection FUTURA

Χρωματολόγιο Gamme Metal

Βαφές Ανοδίωσης

Η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιφανειακή επεξεργασία του αλουμίνιου είτε αυτό χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές, είτε σε βιομηχανικά προφίλ.
Με την ανοδίωση αφ’ ενός μεν βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του αλουμινίου, αφ’ ετέρου δε επιτυγχάνεται η διακοσμητική εμφάνιση και η αισθητική όψη του υλικού.
Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανοδίωσης είναι:
• Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ’ αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης
• Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφόσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης
• Τα ανοδιωμένα προϊόντα αλουμινίου έχουν μεταλλική εμφάνιση
Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανοδίωσης
Η τελική εμφάνιση των ανοδιωμένων προϊόντων αλουμινίου μπορεί να είναι άχρωμη (φυσικό χρώμα) ή έγχρωμη. Οι βασικοί χρωματισμοί που έχουν επικρατήσει διεθνώς είναι οι αποχρώσεις του καφέ.
Η τελική εμφάνιση των προϊόντων εξαρτάται:

• Από το κράμα: Αυτό πρέπει να είναι καθορισμένο και ο προμηθευτής οφείλει να πιστοποιεί ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές και ότι είναι κατάλληλο να υποστεί την ανοδίωση.
• Από τον τρόπο επιφανειακής επεξεργασίας πριν την ανοδίωση: Έτσι η τελική εμφάνιση μπορεί να είναι γυαλιστερή ή ματ.
• Από την επιφανειακή επεξεργασία μετά την ανοδίωση, όπως π.χ. τον χρωματισμό ή τις συνθήκες σφραγίσματος.
• Από τον τρόπο χειρισμού κατά την συσκευασία, αποθήκευση μεταφορά και παράδοση στον πελάτη.

Χρωματολόγιο Ανοδίωσης