Εγγύηση

eggyhsh αρχείο λήψης           

  Η επιχείρηση μας σας γνωστοποιεί ότι για τα κουφώματα  αλουμινίου  παρέχονται οι παρακάτω εγγυήσεις :

  • Εγγύηση επτά (7) έτη για την ηλεκτροστατική βαφή των κουφωμάτων.
  • Εγγύηση πέντε (5) έτη υαλοπινάκων.
  • Εγγύηση επτά (7) έτη καλής λειτουργίας κουφωμάτων.
  • Εγγύηση επτά (7) έτη για τα μηχανικά μέρη
  • Εγγύηση επτά (7)έτη για τα ρολά –(5) έτη για τα μοτέρ των ρολών.

Η εταιρία στα παραπάνω χρονικά όρια της εγγυήσεως αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης κάθε ελαττωματικού κουφώματος και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του εφόσον η ζημία προέρχεται από την κατασκευή η την τοποθέτηση της και όχι από την κακή χρησιμοποίηση η μεταχείριση των κουφωμάτων από τον αγοραστή.


eggyhsh1images (7) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

– Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων προφίλ θα διατηρήσει τη βαφή σε ικανοποιητική κατάσταση.

– Ο καθαρισμός είναι αναγκαίος όταν οι επικαθήσεις σκόνης η άλλων ριπών είναι εμφανείς  στην επιφάνιά τους και θα πρέπει να γίνεται με νερό και ελαφρύ απορρυπαντικό, το pH των οποίων θα πρέπει να είναι 5.5-8.

– Το περιοδικό καθάρισμα θα πρέπει να γίνεται με σφουγγάρι και νερό που περιέχει ουδέτερο διαβρεκτικό παράγοντα, ακολουθούμενο από ξέβγαλμα με καθαρό νερό.

– Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να μη προσβάλουν την επιφάνεια ούτε να αλλάζουν την εμφάνισή της.

Σκληρό σφουγγάρι σύρμα η διαλυτικά καθαριστικά βλάπτουν την εμφάνιση, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η περιοχή στην οποία βρίσκετε η οικοδομή.

– Ειδικά στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες περιοχές η συχνότητα καθαρισμού πρέπει να είναι αντίστοιχη της συχνότητας επικάθισης των διαφόρων ρύπων ή αλάτων αντίστοιχα, λόγω της έντονης διαβρωτικής επίδρασής τους.

Επισημαίνεται ότι οικοδομικά αλκαλικά υλικά, όπως τσιμέντο, άσβεστος και γύψος, δεν θα πρέπει να μένουν προσκολλημένα στη βαφή.

– Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση διαφόρων μη εγκεκριμένων σελοτέιπ κατευθείαν στην βαφή.

– Το φιλμ προστασίας που τοποθετείται στο εργοστάσιο είναι κατάλληλο για χρήση. Προσοχή όμως: αμέσως μετά την τοποθέτηση του κουφώματος πρέπει να αφαιρείται , γιατί η έκθεση του στον ήλιο θα δημιουργήσει πρόβλημα.

Η τήρηση όλων των παραπάνω καθώς και η λίπανση των μηχανικών μερών των κουφωμάτων υποχρεωτικά κάθε εξάμηνο και η ενημέρωση στην Εταιρία εντός δεκαπενθημέρου για κάθε βλάβη, θα βοηθήσουν να διατηρηθεί η αρχική στιλπνότητα της βαφής και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα διάβρωσης.