S450 Premier Alutherm Inox

H S450 Premier Alutherm Inox είναι ένα ανορθούμενο-συρόμενο σύστημα με ιδιαίτερα οικονομικό μηχανισμό.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς που την κάνουν ιδιαίτερα λειτουργική, είναι:

• θερμομονωτικό σύστημα δύο θαλάμων με φύλλο 45mm.
• Χρήση ανοξείδωτου οδηγού.
• Υψηλή θερμομόνωση Uf=2,7 W/M K.
• επίπεδη εμφάνιση.
• περιμετρική στεγάνωση με ελαστικά EPDM.
• μεγάλη λεκάνη συλλογής νερών και επένδυσης αυτής με σωληνωτή μορφή πολυαμιδίου.
• μεγάλη απόσταση των φύλλων στο γάντζο, η οποία μας προσφέρει καλύτερη συμπεριφορά στη θερμομόνωση.
• ειδικό πολυθάλαμο πολυαμίδιο στο άγκιστρο, το οποίο επικαλύπτεται εξωτερικά από προφίλ αλουμινίου και μας προσφέρει εκτός από την ασφάλεια και πολύ καλή συμπεριφορά στη θερμομόνωση.
• η τάπα αγκίστρου με βουρτσάκια και η χρήση ελατηρίου, μας εξασφαλίζει σταθερή και ιδανική πίεση στεγάνωσης στο σημείο επαφής της με τον οδηγό κύλισης.
• χρήση ειδικού μηχανισμού ανόρθωσης φύλλου για τη λειτουργία κύλισης στα 90kg.
• δυνατότητα πολλαπλής ασφάλισης φύλλου.
• κεντρικό στεγανωτικό, κάτω με θερμολάστιχο και επάνω με ειδικό σφουγγάρι PVC επενδυμένο εξωτερικά με ειδικό ύφασμα για τέλεια ολίσθηση.
• δυνατότητα υάλωσης 28mm που εξασφαλίζει υψηλή θερμομόνωση.
Comments are closed