ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ

Η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιφανειακή επεξεργασία του αλουμίνιου είτε αυτό χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές, είτε σε βιομηχανικά προφίλ.
Με την ανοδίωση αφ’ ενός μεν βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του αλουμινίου, αφ’ ετέρου δε επιτυγχάνεται η διακοσμητική εμφάνιση και η αισθητική όψη του υλικού.
Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανοδίωσης είναι:
• Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ’ αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης
• Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφόσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης
• Τα ανοδιωμένα προϊόντα αλουμινίου έχουν μεταλλική εμφάνιση
Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανοδίωσης
Η τελική εμφάνιση των ανοδιωμένων προϊόντων αλουμινίου μπορεί να είναι άχρωμη (φυσικό χρώμα) ή έγχρωμη. Οι βασικοί χρωματισμοί που έχουν επικρατήσει διεθνώς είναι οι αποχρώσεις του καφέ.
Η τελική εμφάνιση των προϊόντων εξαρτάται:

• Από το κράμα: Αυτό πρέπει να είναι καθορισμένο και ο προμηθευτής οφείλει να πιστοποιεί ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές και ότι είναι κατάλληλο να υποστεί την ανοδίωση.
• Από τον τρόπο επιφανειακής επεξεργασίας πριν την ανοδίωση: Έτσι η τελική εμφάνιση μπορεί να είναι γυαλιστερή ή ματ.
• Από την επιφανειακή επεξεργασία μετά την ανοδίωση, όπως π.χ. τον χρωματισμό ή τις συνθήκες σφραγίσματος.
• Από τον τρόπο χειρισμού κατά την συσκευασία, αποθήκευση μεταφορά και παράδοση στον πελάτη.

Χρωματολόγιο Ανοδείωσης


* Η απόδοση των χρωμάτων στην οθόνη σας, ενδεχομένως να μην είναι ακριβής.

Comments are closed