ΒΑΦΕΣ

βαφες1Η εταιρία ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΓΩΤΗ Ο.Ε διαθέτει μεγάλη ποικιλία βαμμένων κουφωμάτων & υαλοπετασμάτων αλουμινίου τα οποία προορίζονται για δομικές, αρχιτεκτονικές εφαρμογές και χρησιμοποιούνται ευρέως για εξωτερικές επικαλύψεις κτιρίων.

Η βαφή της επιφάνειας του αλουμινίου εξασφαλίζει αντιδιαβρωτική προστασία, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αισθητικής έκφρασης σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το αλουμίνιο ιδιαίτερα όταν αυτό χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Με την ανοδίωση και την ηλεκτροστατική βαφή βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του αλουμινίου και επιτυγχάνεται η διακοσμητική εμφάνιση που απαιτείται στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Με την ανοδίωση, μετασχηματίζεται η επιφάνεια του αλουμινίου και δημιουργείται, τεχνητά, ένα στρώμα οξειδίου (σκουριά). Επειδή η διαδικασία γίνεται σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, αυτό το στρώμα οξειδίου είναι πάρα πολύ συνεκτικό και σκληρό.
Το στρώμα αυτό, επειδή είναι ήδη οξείδιο (σκουριά), όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα δεν διαβρώνεται και έτσι προστατεύει το μέταλλο. Το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές και η δομή του φέρει πόρους και επιτρέπει την ενσωμάτωση χρωστικών υλών για την επίτευξη του χρωματισμού

Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανοδίωσης είναι:

• Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ’ αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης.
• Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφό όσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης.
• Τα ανοδιωμένα προϊόντα αλουμινίου έχουν μεταλλική εμφάνιση.
• Υπάρχει περιορισμός χρωμάτων.

Με την ηλεκτροστατική βαφή, προστίθεται και επικαλύπτεται η επιφάνεια του αλουμινίου με ένα στρώμα πολυεστερικής βαφής. Η κατάλληλη προεργασία της επιφάνειας, η σύσταση της πολυεστερικής βαφής και οι συνθήκες εφαρμογής, εξασφαλίζουν την προστασία της επιφάνειας του αλουμινίου από την διάβρωση.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροστατικής βαφής είναι:

• Η αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει στο αλουμίνιο είναι πάρα πολύ καλή, εφ΄ όσον τηρηθούν όλες οι συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης.
• Η ηλεκτροστατική βαφή προσφέρει απεριόριστη επιλογή χρωμάτων.
• Η βαφή είναι ένα στρώμα διαφορετικής σύστασης και υφής από το αλουμίνιο. Τα δύο υλικά παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά στις μηχανικές καταπονήσεις και καιρικές συνθήκες και έτσι υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης αποκολλήσεων.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποίηση της ποιότητας σε προϊόντα ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ποιότητας των ανοδιωμένων και ηλεκτροστατικά βαμμένων προϊόντων αλουμινίου καθορίζονται από τις προδιαγραφές της QUALANOD και QUALICOAT αντίστοιχα, που αναφέρονται σε:

• καθορίζουν τον ελάχιστο εξοπλισμό και την παραγωγική διαδικασία της μονάδας, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των...

Read More!

ΒΑΦΕΣ RAL

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΓΩΤΗ Ο.Ε συνεργάζεται με τον όμιλο ALUMIL που διαθέτει μονάδες ηλεκτροστατικής βαφής, με συνολική δυναμικότητα 58.000 τόνων. Όλα τα βαφεία έχουν πιστοποιητικά ISO 14000, ISO 9001, ενώ είναι πιστοποιημένα με τα πιστοποιητικά QUALICOAT και GSB.

Παράλληλα, η διαδικασία βαφής όλων των τύπων βαφείων είναι πιστοποιημένη με το πιστοποιητικό...

Read More!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

Η ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΓΩΤΗ Ο.Ε προσφέρει αρχιτεκτονικά συστήματα που συνδυάσουν την “ζεστασιά” του ξύλου με όλα τα πλεονεκτήματα και τις εφαρμογές του αλουμινίου με την εφαρμογή της σουμπλιχρωμίας, χάρη στην οποία το αλουμίνιο πλέον δεν ξεχωρίζει από το αληθινό ξύλο οπτικά, παρά μόνο αν το αγγίξει κανείς. Η ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΓΩΤΗ Ο.Ε...

Read More!

ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ

Η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιφανειακή επεξεργασία του αλουμίνιου είτε αυτό χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές, είτε σε βιομηχανικά προφίλ.
Με την ανοδίωση αφ’ ενός μεν βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του αλουμινίου, αφ’ ετέρου δε επιτυγχάνεται η διακοσμητική εμφάνιση και η αισθητική όψη...

Read More!

Comments are closed